HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
Blog Home

Met isolatiepanelen snel herstel van brandschade

Roma helpt Friesland Campina Gerkesklooster uit de brand
Gepost door Roma Nederland op 17 oktober 2014
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: Brand, Oktober 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma helpt Friesland Campina Gerkesklooster uit de brand

Brand is de nachtmerrie van elke ondernemer. Het verricht niet alleen onherstelbare schade, maar brengt ook het voortbestaan van het bedrijf in gevaar. Daarom is er alles aan gelegen om de productie weer zo snel als mogelijk op gang te krijgen. Dan moet je wel een beroep kunnen doen op betrouwbare leveranciers, op wie je niet alleen kan vertrouwen, maar die ook flexibel en snel handelen.

Snel en flexibel

Grote-BrandOp 29 juli werd de vestiging van Friesland Campina in Gerkesklooster getroffen door een grote brand. Opdrachtgever en bouwpartner Jorritsma Bouw nodigde Roma uit om samen met haar de schade te inventariseren en een herbouw te onderzoeken. De sandwichbouwmethode is zeer geschikt voor snelle bouw- en herbouwplannen. Voor een sandwichpanelenfabrikant als Roma leveren dit soort situaties extra werk op. Maar ook een piekbelasting. Gelukkig heeft Roma zowel de productie als de verwerking en montage van de panelen en deuren in eigen hand. Dit maakt een grote mate van snel schakelen mogelijk, ook in de vakantieperiode. Bovendien is het Roma-paneel zeer flexibel inzetbaar als wand, plafond, gevel én dak.

Met voorrang alles uit de kast

In Gerkesklooster trok Roma alles uit de kast om een renovatie van de productieruimten binnen
3 weken doorlooptijd te realiseren. Sandwichpanelen werden nog dezelfde week aangeleverd uit Zuid-Duitsland; teken- en zetwerk is met voorrang behandeld; montage ook in de weekenden.
 
04 augustus: inventarisatie van de schade en verbouwplan opgesteld in samenwerking met
Jorritsma Bouw Bolsward.
 
11 augustus: Valess-productieruimte hersteld en gereed voor productie. Hiervoor waren in de
week vooraf 2.000 m2 PIR-en steenwolpanelen uit de Roma-fabriek aangeleverd en gemonteerd voor de wanden, plafonds en dak van de productieruimte.

Nieuw plafond Friesland Campina19-22 augustus: het gedeelte van het pekellokaal waar rookschade is ontstaan, is geheel nieuw opgebouwd met wand, plafond en dak. Vanaf 19 tot 27 augustus is ook volcontinu doorgemonteerd aan een ander plenumplafond van 3000 m2 inclusief rvs-armaturen voor verlichting.

22 augustus: montage aan herstel van het gedeelte van de kaasmakerij afgerond.

23 augustus: herstart van de melkpoederproductie.

27 augustus: Roma start met montage van diverse andere wand- en plafondafwerkingen.

03 september: herstart kaasproductie.
 

Wilt u meer weten over de inzetbaarheid van Roma-snelbouw isolatiepanelen? Klik hier

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

3 grote misvattingen over brandwerende isolatiebouw

Paul Pallandt: Hoe realiseer je isolatiesysteembouw die tevens voldoet aan de brandveilige bouwvoorschriften van het Bouwbesluit?
Gepost door Roma Nederland op 21 Januari 2016
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: Brand, Brandwerende wandconstructie , Januari 2016
Paul Pallandt
 
 
 
 
 
Paul Pallandt - commercieel directeur bij Roma Nederland B.V.
 
 
3 grote misvattingen over brandwerende isolatiebouw
 
Isolatiebouw die ook voldoet aan brandveiligheid. Hoe regel je dat? Niet alleen ontwerpers en opdrachtgevers breken zich hier het hoofd wel eens over. Ook aannemers en panelenbouwers. Wat maakt het zo netelig? De uitdaging zit in de combinatie van isolatietechnische én voedselveilige eisen én de specifieke bouwsituatie. Hoe kom je tot een oplossing voor deze combinatie die tevens voldoet naar ieders tevredenheid?
 
BrandwerendheidOm te beginnen kijk je naar de regelgeving met betrekking tot de brandveilige bouw. Die staat omschreven in het Bouwbesluit. Hierin staat dat de WBDBO moet worden bepaald conform NEN 6068; een rekenmethodiek waarbij je project gegevens zoals afmetingen en afstand tot de perceelgrens gebruikt als ingangsgegevens. De norm hanteert specifieke termen en verwijst naar testmethoden ter bepaling van de weerstand tegen brand. Een architect toont in het ontwerp aan hoe aan de brandveilige bouwvoorschriften en normen wordt voldaan. Hij vertaalt dit concreet naar een brandwerende constructie met de juiste keuze in isolatiepanelen die een onderdeel vormen.
 
De toepassing van de regels voor een brandwerende isolatiebouw is geen eenvoudige materie. Bovendien waarborgt dit nog niet een echte brandveiligheid in de praktijk. Echt brandveilige bouw is gebaat met een integrale benadering en betrokkenheid van de partijen. Een pro-actieve houding van de panelenbouwer helpt hierbij. Daarom willen we meer helderheid in deze materie verschaffen. Onderstaand hebben we enkele misvattingen op een rij gezet waarover we opheldering bieden.
 
3 grote misvattingen over het brandveilig bouwen met isolatiepanelen
 
 1. Brandklasse=brandwerendheid
  Onderscheid tussen de begrippen brandklasse en brandwerendheid. Brandklasse verwijst naar het brandgedrag van bouwmaterialen. Brandwerendheid heeft betrekking op een bouwconstructie waarin de isolatiepanelen een onderdeel vormen. Een wand met brandwerende panelen die in Eurobrandklasse B-s1,d0 vallen, is wat anders dan een brandwerende wandconstructie volgens de EN norm 1364-1.
 2. FM-Approvals = brandwerendheid
  FM-ApprovedFM-Approvals is een test die het brandgedrag classificeert van bouwmaterialen zoals isolatiepanelen. Geen test voor de brandwerendheid. FM-Approvals is het certificerende onderdeel van een grote Amerikaanse verzekeraar FM Global. FM-Approvals verricht onderzoek hoe schade en risico op schade preventief te voorkomen.
 3. WBDBO=brandwerendheid
  Onderscheid tussen de begrippen weerstand tegen Branddoorslag (WBD) en Brandoverslag (WBO) versus brandwerendheid. WBDBO is een eis vertaald in de tijdsduur waarin een scheidingsconstructie tussen 2 ruimten weerstand moet bieden tegen branddoorslag (niet via buitenlucht) of tegen brandoverslag (wel via buitenlucht). Dit komt tot stand door optelling van verschillende onderdelen zoals o.a. de afstand tot de perceelgrens en de brandsituatie. Het begrip brandwerendheid heeft betrekking op het aantal minuten waarin een bouwconstructie met isolatiepanelen weerstand kan bieden tegen brandsituaties. Dit is gebaseerd op een geteste brandproefopstelling bij een testinstituut.
 
Wilt u meer inzicht in een toepassing voor uw brandwerende isolatiebouw? Onze E-books verschaffen u nuttige praktische informatie en helderheid.
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Hoe creëer je brandveiligheid met sandwichpanelen?

Sandwichpanelen zijn goed toepasbaar voor het bouwen van brandveilige gevels en wanden waarbij een hogere isolatiewaarde is voorgeschreven.
Gepost door Roma Nederland op 12 mei 2015
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: Brand, Mei 2015
Leo Bakker
 
 
 
 
 
Leo Bakker Verkoopadviseur bij Roma Nederland B.V.
 
 
Hoe creëer je brandveiligheid met sandwichpanelen?
 
Als verkoopadviseur neem ik regelmatig deel aan bouwvergaderingen bij het opstarten van een project. Tijdens een laatste vergadering sprak een uitvoerder van een bouwkundige aannemer zijn verbazing uit over de constructieve sterkte van de sandwichpanelen. Brandveilige gevels

In het besproken project ging het om een inpandige scheidingswand van 12 m hoog met panelen van slechts 12 cm dik. “Is er dan helemaal geen hulpstaal nodig?” was de vraag van de uitvoerder. Het antwoord is nee. De sandwichpanelen staan op de betonvloer in een U-profiel. Ze worden alleen, geheel bovenaan, vastgezet aan de stalen dakplaten met behulp van zetwerk. Verder is geen stalen draagconstructie nodig.

Ook bij brandwanden zijn er grote hoogten mogelijk. Maar hier is het wel noodzaak om goed naar de condities te kijken:
 • Betreft het een buitengevel of een inpandige scheidingswand?
 • Wat is de brandwerendheid eis in minuten t.a.v. de wandconstructie: 30, 60, of 120 minuten?
 • Wat is de verlangde hoogte?
 • Worden er ook nog andere eisen gesteld? Bijvoorbeeld een minimale isolatiewaarde van de wandconstructie?
 • Maakt de wand bijvoorbeeld onderdeel uit van een gekoelde ruimte?

In dit laatste geval pas je bij voorkeur isolatiepanelen met PIR-hardisolatieschuim toe. Is een hogere isolatiewaarde niet van toepassing of de gewenste brandwerendheid meer dan 60 minuten, dan kies je al snel voor steenwol sandwichpanelen.

Werd er vroeger voor brandwanden vaak aan gasbeton gedacht, tegenwoordig past men daarvoor sandwichpanelen toe.

Je bouwt er snel en flexibel mee. Ze zijn lichter (fundatie!) maar ook, zonder extra afwerkingen, direct toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie. Bovendien kun je er ook nog grote overspanningen mee maken! Wat zijn de brandwerende voorschriften voor toepassing en waar moet je op letten? Meer hier over kun je lezen in het E-boek deel 1: Brandveilig bouwen met Roma isolatiesystemen.


Blogitem heeft 1 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Brandwerende sandwichpanelenbouw

Invalshoeken en belangen
Gepost door Roma Nederland op 13 oktober 2014
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: Brand, November 2014, Veiligheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Pallandt

Paul Pallandt commercieel directeur bij Roma Nederland B.V.
 
Invalshoeken en belangen

olifantIn het sprookje van “de 4 blinden en de olifant” geeft ieder zijn eigen interpretatie van dit dier op basis van zijn eigen waarneming. In dit geval op basis van het voelen aan de slurf, de staart, de poot en de brede rug.

Een soortgelijke situatie kan zich voordoen wanneer diverse betrokken partijen met eigen belangen, prioriteiten en invalshoeken het begrip brandveiligheid definiëren en hier invulling aan geven.

Verschillende rollen en invalshoeken stimuleren niet om een integrale aanpak tot stand te brengen. Van brandveiligheid kan pas sprake zijn, als zowel elk onderdeel van de constructie op de vooraf bepaalde brandwerende functie presteert, als ook de constructie in zijn geheel. Dit zal zich in de praktijk moeten bewijzen, samen met het hele pakket aan preventieve brandveilige maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van brand.

“Brandwerendheid van een constructie
  is niet de som van brandwerendheid
  van enkele bouwmaterialen,
  maar van de constructie in zijn geheel”.
 
Integrale benadering

Gelukkig groeit wel steeds meer het besef dat brandveiligheid een meer integrale benadering en aanpak vereist. Hiervoor is wel een goede samenwerking en communicatie nodig tussen opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders en alle betrokken partijen in de bouw- en installatiekolom.

bijsluiterEen goede communicatie is gebaat met goede voorlichting over de complexe materie van brandveiligheid voor isolatiebouw. Roma draagt naar vermogen met haar kennis én ervaring hier graag aan bij. Als leverancier én onderaannemer van een toegespitst bouwconcept, dat zij bovendien zelf monteert, staat zij voor haar verantwoordelijkheid. Daartoe behoort ook een goede samenwerking met betrokken instanties en andere bouwpartijen en signalering van brandonveilige situaties.

Roma Isolatiesystemen geeft in een nieuw kennisboek “De ketting is niet sterker dan de zwakste schakel” meer inzicht in brandwerende sandwichpanelenbouw vanuit de praktijk en schept  duidelijkheid door uitleg van verschillende begrippen en invalshoeken met betrekking tot brandveiligheid.

Voorkom schijnbrandveiligheid door u te laten informeren over echt brandwerende sandwichpanelenbouw.
 
 
 
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Roma Blog
Het Roma blog behandelt alles dat te maken heeft met isolatiesysteembouw.
 

Inschrijven email
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen