HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
Blog Home

Brandwerende scheidingswand? Lees eerst de bijsluiter!

Bij sandwichpanelen toepassing voor een brandwerende scheidingswand ben je bij sommige merken panelen verplicht tot het schroeven van parkers in de verbinding tussen de panelen.
Gepost door Roma Nederland op 01 november 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatiepanelen , isolatiesysteembouw, sandwichpanelen
Door Alexander Krimpenfort:
Alexander Krimpenfort is sinds 1998 in dienst bij Roma Isolatiesystemen als marketing medewerker.
 
 
 
 
 
 
Brandwerende scheidingswand? Lees eerst de bijsluiter!

Stel, je wilt in een bedrijfshal een brandwerende scheidingswand met een WBDBO-eis van 30 minuten brandwerendheid laten plaatsen. Met sandwichpanelen is, afhankelijk van de situatie ter plekke (montagemateriaal, hoogte, gordingen etc.), al vrij snel een wandoppervlak van wel 200 tot 500 m² in 1 dag te monteren. De verbouwing is dan veel sneller en dus goedkoper te realiseren dan met betonwanden of metselwerk. Bovendien kun je met de sandwichbouwmethode ook flexibeler uit de voeten indien je bouwkundige aanpassingen verwacht. Bijvoorbeeld als gevolg van schommelingen in de conjunctuur in de toekomst.

brandwerende bijsluiterBovenstaande tekst past goed in een reclamefolder voor sandwichpanelen. Maar voor toepassing van dit product geldt eigenlijk net zoals bij medicijnen: lees ook de bijsluiter vooraf. In ons geval dus: een brandattest. Plaatsing van een scheidingswand met WBDBO-eis van 30 minuten zonder brandattest, krijgt geen goedkeuring van de lokale autoriteiten of brandweer.

In zo’n brandattest staat omschreven wat de voorwaarden zijn voor toepassing en uitvoering van de bouwdetails om aan een brandwerende eis van 30 minuten te voldoen. Net zoals bij een bijsluiter van medicijnen staan in een brandattest uitvoeringsdetails beschreven. Soms kun je die ook wel  beschouwen als bijwerkingen. Veel sandwichpanelen leveranciers bieden PIR-sandwichpanelen aan met een WBDBO van 30 minuten, die alleen gelden als alle paneelnaden zijn geschroefd. Bijvoorbeeld om de 10, 20 of 50 cm. De vraag rijst dan of je deze bijwerkingen wel wilt. Esthetisch gezien, maar ook in verband met toepassing in een geconditioneerde en voedselveilige ruimte.
   
Stel, je accepteert de bijwerkingen en monteert de wand zoals in het brandattest van bovengenoemde sandwichpanelen fabrikanten is omschreven. De opdrachtgever zal dan, in samenwerking met de brandweer, er dan op toe moeten zien dat de parkers om de zoveel centimeter in de paneelnaden geschroefd zijn. Hij is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de werkomgeving. Vertrouwen is goed maar controle is beter. Dan komt alles goed.

Benieuwd hoe dat dan bij Roma-sandwichpanelen zit?
Vraag hier infomatie aan:
 
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Ademen PUR/PIR-sandwichpanelen uit?

Isolatiepanelen bevatten PUR- of PIR-hardisolatieschuim. Vermindert de isolatiewaarde van dit schuim door diffusie op lange termijn?
Gepost door Roma Nederland op 01 november 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: duurzaamheid, isolatiepanelen
Alexander Krimpenfort
Door Alexander Krimpenfort:
Alexander Krimpenfort is sinds 1998 in dienst bij Roma Isolatiesystemen als marketing medewerker.
 
 
 
Ademen PUR/PIR-sandwichpanelen uit?
 
Sandwichpaneel-RomaMet het "uitademen" van polyurethaanschuim bedoelt men ook wel het "uitgassen" of "verouderen" waardoor de lambda-waarde verandert als gevolg van diffusie: dit is het proces waarbij in de loop der tijd lucht of water doordringt in de cellen van het polyurethaan hardisolatieschuim. Hierdoor verandert de gassamenstelling en daarmee vermindert de isolatiewaarde, uitgedrukt in de eenheid Lambda-waarde.
 
Dit bovenstaande heeft echter betrekking op polyurethaan hardisolatieschuim in naakte vorm. Met duurproeven is echter aangetoond dat diffusie nauwelijks plaatsvindt als dit hardisolatieschuim gecacheerd is. Bijvoorbeeld door gas- en diffusiedichte sendzimir verzinkt stalen deklagen, zoals bij Roma-sandwichpanelen.
Bij het bouwen van geconditioneerde ruimten is het isolatieschuim in verband met de gewenste dampdichtheid en hygiëne volledig omkleed, zodat het fenomeen van uitdamping niet kan ontstaan.
 
Het PUR/PIR-hardisolatieschuim tussen de deklagen heeft van zichzelf al het voordeel dat het niet-hygroscopisch is, waardoor er nagenoeg geen vocht in het schuim kan ontstaan dat de isolatiewaarde aantast.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Koelhuis ombouwen naar vrieshuis

Je kunt een koelhuis ombouwen tot vrieshuis als je ook de isolatieschil, dampscherm en drukventielen verzorgt.
Gepost door Roma Nederland op 11 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: dampscherm, isolatiepanelen , koeldeuren , koelhuis, sandwichpanelen , vrieshuis

Alexander Krimpenfort

 

 

Door Alexander Krimpenfort:  Alexander Krimpenfort is sinds 1998 in dienst bij Roma Isolatiesystemen als marketing medewerker.  

 

Het resultaat van geconditioneerd bewaren hangt af van zowel het gebruik van frisse, zuivere en goed geselecteerde producten als van de verpakking en opslagcondities. Elk tijdverlies tussen het moment van oogst of productie en het bereiken van de optimale condities in een koelhuis, verkort de maximaal haalbare opslagduur.

Paar graden lager... 

Door uitgebreidere logistieke dienstverlening met flexibel en snel transport verstaat men nu de kunst om nóg verser en just-in-time te leveren. Echter, veranderingen in de logistiek hebben soms consequenties voor de omgeving van geconditioneerde opslag. De sandwichbouwmethode is flexibel in die mate, dat de ruimten relatief gemakkelijk te vergroten of te verkleinen zijn door het herplaatsen van de isolerende wand- en plafondpanelen en koeldeuren. Maar kan ik ook (tijdelijk) de bestaande isolatiebouw gaan toepassen voor opslag onder andere temperaturen? Bijvoorbeeld van koelen naar vriezen tot -10°C of lager?

Kun je een koelhuis ombouwen tot vrieshuis?

Isolatietechnisch gezien zijn er mogelijkheden als je voorziet in oplossingen voor de isolatieschil en dampscherm rondom het koelhuis. 

vrieshuisbouw

1. Vloeropbouw 

Bij een koelhuis plaatsen wij de sandwichpanelen (koelcelpanelen) op de betonnen ondervloer of fundering en is er geen geïsoleerde vloeropbouw en vloerverwarming noodzakelijk. Bij een vrieshuis wel; hiervoor staan sandwichpanelen in een zogenaamde verdiepte opstelling (beneden maaiveld niveau). Voor het aansluiten van de vloerisolatie op de binnenzijde van de wanden, verwijderen wij de staalplaat gedeeltelijk van het isolatieschuim aan de onderzijde van koelcelpanelen om koudebruggen te voorkomen. De gehele vloeropbouw moet voorzien zijn van een dampscherm rondom.

2. Aansluiting dak met opgaande wand

Voor de aansluiting van wand op het dak in een vrieshuis geldt in feite hetzelfde als voor de vloeropbouw: een dampscherm en afdoende isolatie om koudebruggen te voorkomen. De staalplaat van de wand wordt indien constructief en brandtechnisch toegestaan onderbroken en de ruimte tussen wandpaneel en dak wordt gevuld met polyurethaanschuim.

3. Dakisolatie

Op de dakbeplating wordt een meerlaagse dakisolatie aangebracht. Belangrijk is dat ook deze voldoende dampdicht is. Alleen een waterdichting met kunststof dakbedekking is niet voldoende! 

4. Over-/onderdrukventielen

De luchtdruk in een vrieshuis is, onder invloed van temperatuurverschillen en vergeleken met de luchtdruk in een koelhuis, veel meer afwijkend dan die daarbuiten. Om deze luchtdrukverschillen te vereffenen worden over-/onderdrukventielen in de wanden geplaatst. 

Gevaar

opkruiend ijs onder vloerWanneer je de condities verandert in een ruimte die daarvoor niet is ontworpen, ontstaat er in minder of meerdere mate gevaar. Bij koelcondities doen zich dan bijvoorbeeld condensproblemen voor. Bij vriescondities ontstaat er ijsafzetting dat doorgroeit en de isolatiebouwconstructie beschadigt. (bv. kruiend ijs onder de vloer)

Door deze noodzakelijk isolatietechnische voorzieningen en het risico op schade, rijst de vraag of het wel economisch verantwoord is om een koelhuis om te laten bouwen tot vrieshuis. Zeker wanneer de capaciteit van de koelinstallatie niet is berekend op de koellast van wanden met een lagere isolatiewaarde.

Een kwalitatief goed koelhuis is in de ontwerpfase al ingericht op maximale efficiency, ook voor de exploitatie op langere termijn met veranderende logistiek en condities.

Meer weten? download de presentatie hier: Belang van dampdichtheid voor isolatiebouw

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Paardenvlees voor rundvlees of PUR voor PIR-schuim?

Isolatiepanelen dienen over meetbare en gecontroleerde specificaties te beschikken voor functie en duurzaamheid op lange termijn.
Gepost door Roma Nederland op 11 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatiepanelen , koel- en vriescellen , Koelcelpanelen, sandwichpanelen

Paul Pallandt

Paul Pallandt is 24 jaar in dienst bij Roma Isolatiesystemen. Eerst als projectleider en verkoopadviseur. Sinds 2003 als commercieel directeur. 

Afgelopen week stond het paardenvlees in het middelpunt van de belangstelling. Helaas niet zo positief omdat het diverse keren toegepast is in verschillende producten ter vervanging van het duurdere rundvlees. Iedereen is het er over eens dat je geen appels voor citroenen mag verkopen en dus ook geen paardenvlees voor rundvlees. Als consument willen we niet graag misleid worden. Ondanks het feit dat we het verschil tussen de ene of andere Lasagna bijna niet proeven.

rund of paard ?Je kunt je de vraag stellen, waarom het tot zover komt dat deze grens wordt overschreden? Het vlees komt uit alle regionen in en buiten Europa om vervolgens verwerkt te worden door een Nederlands bedrijf dat dit product vervolgens weer verkoopt aan een ander land in Europa. Om de prijsdruk tegen te gaan, wordt alles ondernomen. Maar op een gegeven moment is de rek er echt uit, ten koste van de kwaliteit van het product.

PUR voor PIR?

Hoe zit dat nu met isolatie sandwichpanelen? Wie weet nu eigenlijk het verschil tussen PIR en PUR? Of tussen B1, B2 en B3 schuim? Iedere fabrikant geeft er zijn eigen naam aan en maakt het hierdoor nog onduidelijker voor de klant. Als het paneel maar voldoet aan de gevraagde isolatiewaarde is het toch in orde zou je kunnen zeggen? Veel prijsvechters in onze markt maken van deze misopvatting gebruik en gaan voorbij aan de overige eisen waaraan een goed sandwichpaneel moet voldoen. Wat te denken van de brandklasse, het schuimgewicht en hechting aan de staalplaat? Vele componenten bepalen uiteindelijk de totale kwaliteit van het isolatiepaneel.

Wie controleert nu daadwerkelijk of de klant krijgt wat hij heeft gekocht? Helaas is er in onze branche nog geen keuringsdienst van waren die hierop komt controleren. We zijn overgeleverd aan externe instanties die dit facultatief testen en controleren. Dit vergt extra kosten. Gelukkig is dit in Duitsland beter geregeld via de voor iedere fabrikant verplichte Zulassung waarbij een externe partij controle uitvoert.  

Prijs ten koste van kwaliteit

In deze tijd van bezuinigingen lijkt alleen de prijs de bepalende factor te zijn. Leveranciers onderzoeken dus alle mogelijkheden om maar de goedkoopste te zijn. Op zich is daar niets mis mee. Maar helaas gaat het toch vaak ten koste van de gevraagde kwaliteit. De klant krijgt werkelijk minder waar voor zijn geld.

roma IsolatiesystemenDit valt niet altijd op. Niet iedereen is gespecialiseerd in de details van isolatiesysteembouw. Vertrouwen in een koel- en vriescellenbouwer die al vele jaren actief is in de markt en zijn naam hoog te houden heeft, is in deze roerige tijden dan toch nog de beste keuze. Laat je niet misleiden door mooie prijzen of de mooie praatjes van de vertegenwoordiger, maar selecteer en vergelijk eerst een sandwichpaneel op basis van meetbare en controleerbare waarden! Doe ook uitgebreider onderzoek. De tevredenheid over de lage prijs is snel vergeten als de ergernis over de slechte kwaliteit zich voortsleept.

Lees ook het artikel: Sandwichelemente und "qualität"

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Kosten besparen in sandwichpanelen bouw

Hoe kan een bouwer van een productieruimte besparen op kosten en tijd in sandwichpanelen?
Gepost door Roma Nederland op 11 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatie , isolatiepanelen , isolatiesysteembouw, productieruimte, sandwichpanelen

William van Esch

Door: William van Esch

William van Esch werkt sinds 1987 voor Roma Isolatiesystemen. Eerst als hoofdmonteur en vanaf 2001 als projectleider.

Kosten besparen in sandwichpanelen bouw

De bouwer van een productieruimte is goed voorbereid wanneer hij goed geïnformeerd is. Dat betekent het kennen van de antwoorden op vragen zoals:

 • Welke inrichtingsprocessen vinden er plaats?
 • Wat is de logistieke route van de inrichting?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor montage ter plekke?
 • Hoe is in de toegankelijkheid voorzien?
 • Wat zijn de randvoorwaarden en zijn deze aan wijzigingen onderhevig?

In mijn ervaring denkt men in de isolatiebouw vaak pas in een laat stadium hierover na. Regelmatig is het bouwplan in een bestek, tekening, plan van eisen of opdrachtbevestiging uitgebreid omschreven en zijn er duidelijke bouwvoorschriften van toepassing. Echter wanneer je gaat kijken tot op welk detailniveau het ontwerp- en de bouw is uitgewerkt, zijn er nog veel verbeteringen mogelijk.
 

sparing in sandwichpanelengevel

" Kunnen we er later nog bij voor de montage? "

Voor het binnenbrengen van de machines in de ruimte, verplaatsen wij wanden en zagen sparingen. De installateurs kunnen vervolgens aan de slag met het installeren van afzuigkappen, verdampers en leidingen ten behoeve van de klimaattechnische apparatuur en machine onderdelen. Nadat alle apparatuur op de plek staat en hangt, moet de panelenbouwer de isolatiebouw weer afwerken. Maar kan deze er dan nog makkelijk bijkomen zonder dat dit extra materieel, zetwerk en tijd kost?
Door hierop vroegtijdig te anticiperen, is een hogere besparing mogelijk.
 

Tip: Neem al in de ontwerpfase de inrichtingsmogelijkheden mee:

 1. Via welke deur, gevel of wand (merk op bouwtekening) welke machines naar binnen gaan. Wat zijn de afmetingen van de machines, apparatuur, stellingen etc.?
 2. Planning: wanneer de sparingen moeten worden gemaakt en wanneer worden deze weer gedicht.
 3. Moet in er de toekomst een mogelijkheid zijn om deze sparingen weer te benutten.        

De panelenbouwer kan anticiperen op punt 1 en 2 door de wand- en plafondpanelen voor de desbetreffende plekken te merken en apart te houden in de bestelling. 

Wilt u nog meer tips ontvangen voor isolatiebouw met sandwichpanelen en deuren?

Download dan onze online gids met 10 waardevolle tips voor een succesvol isolatiesysteembouw project.
 

10 tips voor een succesvol isolatiebouw project

 

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

“Uitgelicht; Innovatie in isolatiepanelen van toen tot nu”

De hedendaagse isolatiepanelen van Roma zijn gecertificeerd door FM-Approvals conform de Standard 4880 Class 1 Fire Rating (2005).
Gepost door Roma Nederland op 11 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatie , isolatiepanelen , isolatiesysteembouw, Isolatiesystemen, Roma Isolatiepanelen

Isolatiepanelen Type PDe hedendaagse isolatiepanelen van Roma zijn gecertificeerd door FM-Approvals conform de Standard 4880 Class 1 Fire Rating (2005). De certificering is van toepassing voor binnenwanden zonder hoogte restrictie en hebben bovendien een GREEN symbool vermelding vanwege de duurzame producteigenschappen zoals CFK- én HCFK-vrij hardisolatieschuim.

Echter hebben onze isolatiepanelen een hele route afgelegd om te komen tot de isolatiepanelen die ze nu zijn. Hieronder een overzicht met alle mijlpalen in de sandwichpanelenproductie van Roma.

 

Mijlpalen in de sandwichpanelenproductie van Roma

 • 1948 oprichting van de firma Romakowski
 • 1962 productie 1e koelcel, destijds nog met EPS-isolatie
 • 1967 installatie discontinu schuimpers voor PUR-isolatiepanelen met 4 trappen
 • 1973 installatie ’s werelds 1e continu productielijn voor koel- en vriescelpanelen
 • 1975 brandwerendheidscertificaat B1 vgl. DIN4102. Productie jaarlijks 200.000 m²
 • 1983 introductie nieuwe 4-puntslabyrintverbinding in het isolatiepaneel
 • 1985 productie jaarlijks ca. 325.000 m²
 • 1990 installatie 2e continu productielijn voor sandwichpanelen
 • 1992 installatie van een PUR/PIR-recycling machine
 • 1994 Roma produceert nu standaard CFK en HCFK-vrij. Productie jaarlijks 2 mln. m²
 • 1995 introductie isolatiepaneel type M met blinde bevestiging
 • 1999 productie loopt op tot jaarlijks meer dan 4 mln. m²
 • 2000 TNO-brandtest: P-170 behaalt WBDBO 43 minuten vgl. NEN 6069:1997
 • 2009 eerste ontvanger van EPAQ-certificaat European Quality Assurance Association for panels and profiles
 • 2010 installatie 3e continu productielijn voor sandwichpanelen. Dagelijkse productie 15.000 m².
 • 2011 Opname in FM-Approval Guide met Standard 4880


Technische specificaties en informatie die van belang is voor de toepassing van onze panelen zijn gebundeld in onze brochure.

Download Brochure Isolatiepanelen Type P

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Koeldeuren: oplossingen om schade te voorkomen.

Artikel over oorzaken en oplossingen bij schades aan panelen, koeldeuren en vriesdeuren.
Gepost door Roma Nederland op 11 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatiepanelen , koeldeur , snelroldeur, vriesdeur

koeldeur schade

De Roma-servicedienst wordt door onze klanten regelmatig gevraagd om schades aan panelen en koel- en vriesdeuren op te nemen en te herstellen. Deze worden in de meeste gevallen veroorzaakt door intern verkeer en zijn niet alleen kostbaar om te herstellen, maar veroorzaken ook vaak overlast. In het geval van dit soort schades nemen wij eerst de situatie ter plaatse op en verzorgen vrijblijvend en offerte voor herstel.

Aanrijdingen

De schades die wij opnemen worden in de meeste gevallen veroorzaakt door heftruckverkeer. En hoewel onze elektrisch bediende schuifdeuren zijn voorzien van een aanrijd – en knelbeveiliging, is het niet altijd te voorkomen dat men de koeldeur of de isolatiepanelen naast de deur raakt en behoorlijk beschadigt.
 

Situaties en oplossingen

1. Trekschakelaars of afstandbediening?
Het gebruik van trekschakelaars voor de elektrische bediening van deuren heeft als nadeel dat het trekkoord wel eens achter de heftruck blijft haken waardoor de deur sluit terwijl men aan komt rijden. U begrijpt wel wat er dan kan gebeuren. De heftruckchauffeur ziet te laat dat de deur weer sluit en niet open gaat. Een aanrijding met de deur is onvermijdelijk en de schade bedraagt al snel enkele duizenden euro`s. U kunt dit soort gevallen beperken door bijvoorbeeld en afstandbediening toe te passen of nog eenvoudiger door er voor te zorgen dat er geen knopen in de koorden worden gemaakt of dat ze onbeschadigd zijn.

2. Gladde vloeren
Bij vriescellen is de vloer voor en achter de deur vaak spiegelglad door ijsafzetting en condens. Bij het ontwerp van uw vries – of koelcel is het raadzaam om te overwegen om in de deuropening een vloerverwarming in de bovenlaag van de vloer aan te brengen. Dit kan ook in bestaande situaties, maar is dan wel kostbaarder om uit te voeren.

3. Strokengordijnen
Wanneer u een strokengordijn achter uw vriesdeur monteert, dient u er rekening mee te houden dat de transparante kunststof stroken ook aanvriezen waardoor het zicht wordt belemmerd. Hoe langer de deur open staat hoe erger de ijs – en condensvorming zal zijn. Een elektrische bediening met timer waardoor de deur zelfsluitend is voorkomt het te lang open staan van de deur. De timer wordt altijd in combinatie met een fotocelbeveiliging geleverd, zodat u niet verrast wordt wanneer de deur dicht loopt.

4. Snelroldeur of luchtgordijn
Ook is het mogelijk om achter een handbediende schuifdeur een snelroldeur te plaatsen. Dit is (zeker bij vriescellen) een kostbare oplossing, maar door de “anticrash onderbalk” ontstaat er bij een aanrijding over het algemeen geen al te grote schade. Of breng een scheiding aan tussen een vriescel en een voorhal met behulp van een luchtgordijn. Dit toestel zuigt lucht aan vanuit de voorhal en vanuit de vriescel en blaast verwarmde lucht loodrecht naar beneden uit. Meer hierover leest u in ons blogartikel:     Condens bij een deuropening van een vriescel
 

Bent u benieuwd wat Roma voor uw organisatie kan betekenen? Download dan hier onze brochure.

Roma maakt het tevens mogelijk uw organisatie te bezoeken voor een GRATIS inspectie van uw isolatiedeuren of wanden. Na deze inspectie ontvangt u een advies op maat inclusief een vrijblijvende aanbieding met betrekking tot herstel.

Vraag hier uw GRATIS inspectie aan. 

Koel- vriesdeuren

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Koel- en vriescellen in EU-richtlijnen?

De EU-commissie ontwerpt ecologische richtlijnen in samenhang met de ontwikkeling van energielabels voor koel- en vriescellen.
Gepost door Roma Nederland op 10 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatiepanelen , koelcel , loopdeuren, thermische isolatie , vriescel

koelcel inpandig

De EU-commissie denkt na over het ontwerp van nieuwe ecologische richtlijnen in samenhang met de ontwikkeling van energielabels voor koelcellen. Het doel hiervan is het verhogen van energie efficiëntie dat zal bijdragen aan de bescherming van het milieu.

De EU heeft European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA) gevraagd om input en commentaar te leveren bij de vorming van de nieuwe richtlijnen. ECSLA is erkend stakeholder van de EU, de overkoepelende organisatie van verenigingen waarin koel- en vrieshuiseigenaren in elk land vertegenwoordigd zijn.

Zo kent Nederland bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse koel- en vrieshuizen (NEKOVRI). In België is er de Beroepsvereniging der Belgische vries- en koelnijverheid (BVBVK-UPBIF).

De toekomstige ecologische richtlijn zal van toepassing moeten zijn op geconditioneerde ruimten met een opslagvolume van maximaal 400 m³ zoals:

 • Begaanbare koel- en vriescellen als geprefabriceerde units (standaardpakketten)
 • Begaanbare koel- en vriescellen op maat opgebouwd uit afzonderlijke sandwichpanelen. Gemonteerd op locatie en voorzien van koudemiddelen op locatie door gekwalificeerde vakmensen.
 • Begaanbare koel- en vriescellen, operatief op gemiddelde (-2 tot +5ºC) en lagere (beneden -2ºC , referentiepunt -18ºC) temperaturen.
 • Eventueel ook begaanbare gekoelde gangen en doorloopruimten.          


Het voornemen is dat deze nieuw te bouwen ruimten vanaf 2014 aan minimale vereisten gaan voldoen op het gebied van thermische isolatie. Dit behelst onder meer:

A)      Algemene vereisten
De ruimten zijn zo ingericht dat binnendringen van warmere omgevingslucht door het openen van alleen personendoorgang wordt beperkt. Dit kan door bijvoorbeeld loopdeuren in of naastschuifdeuren in de wand te installeren of door een automatische bediening met instelbare personenopening.
 

B)      Specifieke vereisten
Minimale thermische isolatiewaarden van toepassing op de geïsoleerde schil van bovengenoemde ruimten:

Maximale U-waarden voor de geïsoleerde schil van begaanbare koel- en vriescellen

 

Medium temp. (-2 tot +5ºC)

lagere temp. (beneden -2º C)

Wanden en plafonds

0,35 (W/(m².K)

0,20 (W/(m².K)

Vloeren

geen vereisten

0,40 (W/(m².K)

Deuren

0,35   (W/(m².K)

0,20 (W/(m².K)

Ramen en volledig transparante of doorschijnende deuren

1,1  (W/(m².K)

1,1 (W/(m².K)

Voor koel- en vriescellen als geprefabriceerde units (standaard pakketten) gelden er minimale vereisten ten aanzien van thermische isolatie voor lineaire en plaatselijke koudebruggen (0,6-0,7 W/m2K).
 

 C)       Product informatie vereisten
Dit heeft betrekking op begeleidende productdocumentatie bij koel- en vriescellen over de isolatiewaarden en registratie van andere parameters zoals koudebruggen.

Voor de rekenmethodiek van de parameters zoals U-waarden en koudebruggen stelt de EU voor om te refereren aan normen zoals de ETAG021 en EN 14509, wat een harmonisering stimuleert. 
 

Verschillende rekenmethodieken 
Nu bestaan er nog verschillende (nationale) rekenmethodieken en normen ten aanzien van de bepaling van warmtegeleidingscoëfficienten (lambda-waarden) en koudebruggen. De transparantie in het marktaanbod van isolatiepanelen kan dan transparanter worden. Kopers kunnen makkelijker vergelijken op gedeclareerde isolatiewaarden en een keuze maken samen met de andere sandwichpaneel eigenschappen.
 

Slechte isolatie kan een zwart gat in uw energiebegroting vormen. Een uitgekiende doorgangstechniek en hermetische afsluiting bieden daarvoor de oplossing.

Roma maakt het mogelijk uw organisatie te bezoeken voor een GRATIS inspectie van uw isolatiedeuren of wanden. Na deze inspectie ontvangt u een advies op maat inclusief een vrijblijvende aanbieding met betrekking tot herstel.

Klik hier om uw gratis inspectie aan te vragen.

Koel- en vriesdeuren

 

Bron: Working document on possible Commission Regulations implementing Directive 2009/125/EC with regard to professional refrigeration products
Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Tips om onnodige meerwerk kosten te voorkomen

een koelcel of vrieshuis project gaat met minder meerwerkkosten gepaard als de normale doorlooptijden gerespecteerd worden
Gepost door Roma Nederland op 10 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatiepanelen , koelcel , koelceldeuren, koeldoorgang, vrieshuis

Als Hoofd Verkoopbinnendienst ben ik verantwoordelijk voor het uitwerken en  Cyriel van Looverenopstellen van de offertes die Roma Isolatiesystemen aanbiedt. Elk jaar behandelen wij honderden uiteenlopende verzoeken van klanten om gratis een calculatie te maken voor een bouwplan van een klein of groot project met een koelcel, koeldoorgang of compleet vrieshuis. Onze verkoopbinnendienst verzorgt tevens de administratieve begeleiding van bouwprojecten met isolatiepanelen en koeldeuren waaronder het verwerken van meer- en minderwerk.

Korte doorlooptijden

Bij de behandeling van veel projecten vanaf begin tot eindfase bespeuren wij een trend. Hectiek manifesteert zich steeds meer in de vorm van korte doorlooptijden. Enerzijds komt dit door het uitstellen van beslissingen en anderzijds door een te krappe planning. “Vrijdag opdracht, maandag starten op de bouw” is dan vaak het credo. Nu zegt menigeen: “Dat is niet onoverkomelijk met de snelle en flexibele sandwichbouwmethode. Bovendien kan een grotere organisatie hier beter mee overweg”. bouwkosten

Een ingeplande en aangehouden voorbereidingstijd biedt echter voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een beter resultaat en meer financieel rendement want:

 • Je hebt minder ad-hoc beslissingen op detail niveau te nemen, waaraan onvoorziene consequenties zijn gekoppeld.

 • Bij een normale doorlooptijd met goedgekeurde tekeningen worden knelpunten vaker vooraf gesignaleerd en opgelost.

 • Zowel de opdrachtgever als de panelenbouwer hebben ruimschoots de tijd om alle ins en outs van het project tot in detail af te spreken en voor te bereiden. Dit voorkomt onnodige meerkosten voor de panelenbouwer en voor de opdrachtgever.

 

Tips om de bouwkosten beter te beheersen bouwkosten beheersen

 1. Informeer vooraf naar doorlooptijden van onderaannemers voor het aanleveren van materialen en tekeningen.
 2. Plan de montage (ruwbouw én afwerking) zoveel als mogelijk in 1 aaneengesloten fase. Tijd is geld.
 3. Werk in bouwteams. Dit wordt als de meest succesvolle contractvorm genoemd om faalkosten te verminderen volgens onderzoek van Bouwkennis Jaarrapport Nederland 2011/2012 juni 2011 door USP Marketing Consultancy. toelichting op onderzoek Bouwkennis

   reageren                              

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Een industriële koel- en vriescel op zee

wat komt er allemaal aan de orde bij het bouwen van een koelcel en vriescel bouwen op een platform in zee
Gepost door Roma Nederland op 10 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: isolatiepanelen , koelcel , opslag , vriescel

platform K12 BOp 70 km zeewaarts vanuit Den Helder bevindt zich het boorplatform KB-12. De huidige voedselopslag van 150 man personeel was nodig aan een vervanging toe. Roma Isolatiesystemen heeft de oude koel- en vriescellen vervangen door een nieuwe combicel in opdracht van GDF Suez.

 

Werken in de offshore is een apart vak. Vandaar dat de Roma-monteurs een door de NOGEPA-erkende training hebben gevolgd waarin uitgebreid de veiligheid-, gezondheid- & milieuaspecten en het werkvergunningsysteem met melden van ongevallen en incidenten aan de orde kwamen.

Bij offshore projecten is alles gericht op duurzaamheid en continuatie van het proces op het platform. Risico die het proces vertragen of verstoren wil men zoveel als mogelijk uitsluiten.

koelcel en vriescel op platformKoelcellen bouwen in de offshore en maritieme sector vereist maatwerk en ervaring. Ruim vooraf bezoekt een projectleider van Roma de locatie om de situatie ter plekke op te nemen en in te meten. Hoe worden de koelcelpanelen, koel- vriesdeuren aangevoerd op de bouwplek? Hoe ziet de planning eruit? Tevens maakt de projectleider afspraken met overige bouwpartijen zoals de koudetechnische installateur.

De combicel is op maat gezaagd en geassembleerd in de fabriek. Daarna is het hele bouwpakket ook nog eens is geïnspecteerd door de monteurs zelf, die uit de voeten kunnen met bouwmateriaal en hulpmaterieel wat ze ter plekke ter beschikking hebben.           

over en onderdrukventielen voor de vriescelDe nieuwe combinatie van koel- en vriescel heeft een vloeroppervlak van 4 x 3 en 4 x 2,5 meter. Zowel de wanden als de plafonds en deuren worden in rvs met vlakke afwerking uitgevoerd. Tijdens het vervoer en de montage is zeer omzichtig omgegaan met de isolatiepanelen omdat op rvs vlakke panelen sneller zichtbare deukjes te zien zijn dan bij geprofileerde panelen. Hulpmaterieel zoals een kraan is noodzakelijk het isolatiebouwpakket op gelijkvloers met de cellen op het platform te krijgen.  Voor de overige bouwwerkzaamheden komt het aan op veel handwerk.

Meer weten over het bouwen van koel- en vriescellen voor de offshore ?

-Contact opnemen

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Rendement op isolatie

In de ontwerpfase van een te bouwen koelhuis maak je een keuze in de dikte van de isolatiepanelen.
Gepost door Roma Nederland op 10 oktober 2013
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: Energie Investerings Aftrek, isolatiepanelen , Koelcelpanelen, Koelcelwanden, sandwichpanelen

In de ontwerpfase van een te bouwen koelhuis maak je een keuze in de dikte van de isolatiepanelen. Hierbij ga je niet alleen uit van de gewenste temperatuur van het te bewaren product. De volgende overwegingen oefenen ook invloed uit op de keuze in dikte van de isolatiepanelen:

 • Brandwerende toepassingen. Indien scheidingswand van toepassing met WBDBO-eis van 30 minuten dan bereik je dit met 120 mm

 • Energie Investerings Aftrek: om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet je investeren in extra dikke isolatiewanden met een minimale R-waarde van 6,2 W/m²K

 • Constructie: de hoogte van de isolatiegevels en of koelcelwanden is kan ook bepalend zijn voor de keuze: met Roma-panelen kun je tot 10 meter hoog inpandig bouwen met een 80 mm dik sandwichpaneel. Uitganspunten zijn dan wel:

  • Geprofileerde uitvoering isolatiepaneel

  • Gesloten binnenwanden met niet teveel raam- of deursparingen

  • Geen belasting op de plafonds

  • Enkelveld overspanning zonder uitkraging

  • Max. temperatuurverschil van 10º C aan beide zijden

  • Max. zijdelingse druk of zuiging op wand 25 kg/m²

 • Stijgende energiekosten: een investering in extra dikke isolatie verdient zich al na een paar jaar terug. Door de isolatiewaarde te verhogen (dikker paneel) gaan de energiekosten omlaag.

Stel een gebouw van 20 meter lang, 10 meter breed en 6 meter hoog heeft een gevel oppervlak van 360 m². Besparing door van 80 mm naar 100 mm te gaan is: 1892 Kwh per jaar en:

voor 120 mm                3193 Kwh per jaar
voor 140 mm                4139 Kwh per jaar
voor 170 mm                5125 Kwh per jaar
voor 200 mm                5834 Kwh per jaar

Doe de Energie Besparing Calculator

 

 

 

 

 

 

Blogitem heeft 0 opmerkingen. Klik hier om de opmerkingen te openen

Roma Blog
Het Roma blog behandelt alles dat te maken heeft met isolatiesysteembouw.
 

Inschrijven email
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen