Normen en waarden voor koel- en vriescellenbouw?
HomeContactSitemapStel in als favoriet
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Zoek op de website
Blog Home
Normen en waarden voor koel- en vriescellenbouw?
Het antwoord op de vraag of er een norm bestaat die voorschrijft hoe men een koel of vriescel bouwt.
Gepost door Roma Nederland op 19 juni 2015 09:05:53
Email dit artikel Email dit artikelTwitter TwitterFacebook FacebookLinkedIn LinkedIn
Tags: Juni 2015
Alexander Krimpenfort
 
 
 
Alexander Krimpenfort, PR & Marketing bij Roma Nederland B.V.Normen en waarden voor koel- en vriescellenbouw? 

De ministerraad heeft ingestemd met een nieuw wetsvoorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst “kwaliteitsborging voor het bouwen”. Nieuw is dat de aannemer ook na de oplevering wettelijk aansprakelijk is voor gebreken aan het bouwwerk die aan hem zijn toe te rekenen. Anders dan nu is de aannemer in het nieuwe systeem niet alleen aansprakelijk voor verborgen, maar ook zichtbare gebreken die bij een oplevering door de opdrachtgever opgemerkt hadden kunnen worden.

Nieuw systeem voor kwaliteitsborging
Gemeenten zijn volgens het voorstel niet meer verantwoordelijk voor de bouwtechnische aspecten en zullen geen controles meer uitvoeren tijdens de bouw. In plaats daarvan zijn marktpartijen voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking. Zij zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet. Gemeenten toetsen dan nog wel of een aannemer met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking werkt voor een project. Naast natuurlijk de vergunning waarin welstandseisen, bestemmingsplan en veiligheid voor omgeving zijn beschreven.

Indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, ligt de grote uitdaging voor de bouwbranche in nieuwe methoden om kwaliteitsbewaking te borgen. In aansluiting daar op rijst de vraag: wat is er momenteel voor handen aan kwaliteitsborging voor het bouwen van koel- en vriescellen?

Normen voor koel- of vriescellenbouw?
Er is geen breed gehanteerde norm die de onderdelen en bouwmethode voorschrijft voor een toepasselijk bouwwerk. Maar wat is er dan wel? Zijn er middelen, methoden of bewijsmaatregelen om de kwaliteit van koel- en vriescellenbouw te borgen?

  1. De isolatiebouwmaterialen moeten voldoen aan de CE-markering. Hiermee toont men aan dat het geleverde bouwproduct aan de omschreven prestaties voldoet.
  2. Diverse (hygiënische) kwaliteitsstandaarden zoals BRC, IFS en HACCP leggen ook bouwkundige eisen op aan de inrichting van geconditioneerde werk- en opslagruimten in verband met voedselveiligheid.
  3. Wie een BREEAM-certificaat wil ontvangen, moet voor de “energiezuinige koel- en vriesopslag voor overige functies” voldoen aan bepaalde bouwkundige voorzieningen.
  4. Met behulp van testen kun je de bouwkundige prestatie-eisen van een koel- en vriescel meten. Dit gebeurt meestal na oplevering door een onafhankelijke partij gemeten. Bekend is het thermografisch onderzoek en de Blowerdoortest.
  5. De isolatiebouw constructies voor koel- en vriescellen zijn net als andere bouwwerken onderhevig aan het Bouwbesluit. Indien in een ruimte onderdeel of constructie een brandwerendheid is voorgeschreven van 30, 60 minuten of meer, dan geldt dit ook ten aanzien van bouwconstructies die onderdeel zijn van koel- en vriescellen.
  6. Indien de bouwers beschikken over een VCA-certificaat en volgens VCA-voorschriften te werk gaan, vermindert het risico op ongevallen en schade en verhoogt de veiligheid. Dit werkt indirect ook ten gunste van de kwaliteit.

Bent u op zoek naar informatie om de kwaliteit van uw koel- en vriescellenbouw project te borgen?
Begin dan nu met de aanvraag van de online gids: 10 waardevolle tips voor een succesvol isolatiesysteembouw project
COMMENTAAR

NIEUW COMMENTAAR
Naam
Email
Website URL (Optioneel)
Commentaar
Roma Blog
Het Roma blog behandelt alles dat te maken heeft met isolatiesysteembouw.
 

Inschrijven email
Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel wordt gepubliceerd?
Meld u dan hier aan.
E-Mail

Blog Onderwerpen